Gratis hjembesøk og produkttilpasning

Gratis hjembesøk og produkttilpassing av spesialsykepleier i stomisykepleie og sårsykepleie. Kontakt oss på tlf: 913 66 962