Undervisning

UNDERVISNING, Sårbehandling & Stomi » Janus Sykepleieartikler i Skien

Temaer knyttet til sårbehandling og stomi

I flere år har jeg undervist i ulike temaer knyttet til sårbehandling og stomi. Jeg kan påta meg både store og små oppdrag, jeg er vant til store forsamlinger under nasjonale fagseminar og mindre grupper som legekontor og kommunehelsetjenesten.

Jeg bruker takster som er anbefalt av NSF`s faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg. Gratis for nære samarbeidspartnere.